#009F95
1
0
107

La Mesa Psicosocial de Violència de Gènere de Nules es reuneix per primera vegada

El protocol nou aprovat el passat mes de maig preveu aquesta mesa com un dels principals mecanismes de coordinació

L’Ajuntament de Nules ha albergat la primera reunió de la Mesa Psicosocial de Violència de Gènere de Nules per a coordinar les actuacions a dur a terme davant de situacions d’aquestes característiques.

Així doncs, entre les accions principals que s’han realitzat destaca el procés d’integració de la Policia Local en el sistema VioGen i la presentació dels agents que hi formaran part, i la creació de la comissió tècnica. A més, en la jornada s’han tractat diferents aspectes del protocol d’intervenció en els casos de violència de gènere que es presenten en la població, i s’hi ha destacat la importància de la coordinació i distribució de les competències entre tots els agents implicats.

En aquesta reunió de treball han estat presents els representants dels organismes que formen la Mesa Psicosocial de Violència de Gènere de Nules, com ara la Subdelegació del Govern, l’Oficina de Víctimes del Delicte, el Centre Dona 24 hores, Guàrdia Civil, Policia Local i el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Nules.  

Cal recordar que el passat mes de maig la Junta Local de Seguretat de Nules va aprovar el nou Protocol per a la Protecció de Víctimes de Violència de Gènere, ja que l’anterior data de l’any 2006 i no preveia les necessitats de la societat actual. Un dels punts que preveu el protocol nou és la constitució d’aquesta mesa com un dels principals mecanismes de coordinació i la participació de la Policia Local en l’execució i seguiment de les mesures judicials per a la protecció de víctimes de violència de gènere de la localitat; per tant, a hores d’ara hi ha una major col·laboració i coordinació entre la Guàrdia Civil i la Policia Local.

Etiquetes